En begravningsgudstjänst i svenska kyrkan följer en, av kyrkan bestämd, ordning och förrättas alltid av en
präst. Det finns utrymme för en del variationer, som till exempel val av bibeltexter, psalmer och annan
musik. Begravningen måste inte ske i kyrkan eller ett kapell, utan kan vara i en annan lokal eller utomhus.
Det är dock prästen som tar beslut om vad som är lämpligt i varje enskilt fall.

Begravningsgudstjänster i kyrkan är alltid öppna för alla. Om man av någon anledning vill ha en
begravning som inte är öppen för alla, kan det vara bra att veta att vi aldrig kan neka någon tillträde till
begravningsgudstjänsten.

Ibland finns önskan om kyrklig begravning trots att den avlidne inte var medlem i kyrkan. Detta kan
beviljas av kyrkoherden i aktuell församling men är då förenat med en kostnad.

S:t Johannes Kyrka Foto: Anna Hegethorn

We use cookies
Vi använder cookies på vår website. Vissa av dem är nödvändiga för att du skall kunna använda vår website, medan andra hjälper oss att förbättra funktionalitet och din upplevelse av vår website ( s.k tracking cookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Vänligen notera att om du avvisar cookies kan det betyda att vissa funktioner på vår website inte fungerar för dig.